Na koju visinu objesiti sliku, a na koju luster?

VrijemeDovoditeljposloži silaznoKorisnikOperacije
Nema dostupnih statistika.