Održana 24. sjednica Gradskog vijeća

826 ABC portal 28.ožujka 2019. 12:45
ŠIROKI BRIJEG

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića održana je 24. sjednica Gradskog vijeća.
 
Na sjednici je bilo nazočno 25 vijećnika, koji su jednoglasno usvojili zapisnik s prethodne sjednice.

Jednoglasno je usvojena Odluka o određivanju građevinskog zemljišta na području katastarske općine Dobrič i Dužice. Kao građevinsko zemljište određene su parcele k.č. 2613/11 k.o. Dobrič po novoj izmjeri i k.č. 1872/10 k.o. Dužice.

Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja i stvaranja jedinstvene građevinske parcele usvojena je jednoglasno. Riječ je o građevinskim zemljištima k.č. 480/89 k.o. Knešpolje, k.č. 480/90 k.o. Knešpolje, k.č. 480/87 k.o. Knešpolje i k.č. 1872/70 k.o. Dužice po novoj izmjeri.
 

Usvojena je Odluka o prodaji neizgrađenih građevinskih zemljišta koja se nalaze na području katstarskih općina Buhovo, Dobrič, Donji Crnač, Mokro, Turčinovići i Trn. Parcele su namijenjene za izgradnju stambenih objekata, a prodaja predmetnih nekretnina izvršit će se raspisivanje, javnog oglasa o licitaciji. 

Izvješće o izvršenju proračuna Grada Širokog Brijega od 1. 1. 2018. - 31. 12. 2018. usvojeno je većinom glasova. 

Usvojeno je i izvješće o radu Gradonačelnika i Službi za upravu za 2018. godinu. Izvješće je obrazložio gradonačelnik Miro Kraljević koji je naglasio da su u njemu nabrojane sve aktivnosti gradonačelnika i službi u prošloj godini.
 
Izvješće o radu za 2018. godinu podnijeli su direktori JP Vodovod i kanalizacija d.o.o., JKP „Čistoća“ d.o.o. i JP Radio postaja Široki Brijeg d.o.o., te ravnatelj JU „Coming“, te su ista i usvojena. Također, usvojeno je i Izvješće o radu JP Veterinarska stanica d.o.o. za 2018. godinu. 
 

Tagovi:

Komentari

EUR
EMU(EUR)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,955830
Srednji: 1,955830
Prodajni: 1,955830

Jedinica: 100
Kupovni: 25,983091
Srednji: 26,048212
Prodajni: 26,113333

Jedinica: 1
Kupovni: 1,356327
Srednji: 1,359726
Prodajni: 1,363125

USD
SAD(USD)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,681265
Srednji: 1,685479
Prodajni: 1,689693

Jedinica: 1
Kupovni: 1,821266
Srednji: 1,825831
Prodajni: 1,830396

Jedinica: 1
Kupovni: 2,310500
Srednji: 2,316291
Prodajni: 2,322082