Proizvođačke cijene u BiH više za 1,4 posto u odnosu na 2016.

VrijemeDovoditeljposloži silaznoKorisnikOperacije
Nema dostupnih statistika.