Preradarstvo

Rekordan suficit u razmjeni za sektor peradarstva

Povećanjem izvoza na tržišta Crne Gore, Makedonije i Kosova/UNMIK u prošloj godini nastavljen je trend rasta u sektoru peradarstva BiH. Uprkos deficitu u razmjeni od 1.000 tona, zahvaljujući izvozu proizvoda sa dodatom vrijednošću u ovom sektoru bilježi se rekordan suficit od 21 milijun KM, što je još jedna potvrda kvaliteta bh. proizvoda, piše farmabih.ba.

Sektor peradarstva povećao izvoz - Vrijednost plasmana za deset mjeseci 49 milijuna KM

Prema analizama Vanjskotrgovinske komore BiH i USAID/Sweden FARMA II projekta, u prvih 10 mjeseci ove godine sektor peradarstva zabilježio je izvoz u vrijednosti od 49 milijuna KM, što u odnosu na isti period prošle godine predstavlja rast od 4 milijuna KM (9%).

Proizvodnja piletine u BiH mogla bi biti uvećana za 50 posto

BiH ima veliki potencijal za izvoz mesa i mesnih proizvoda. Ulaskom na europsko tržište proizvodnja piletine mogla bi biti uvećana za 50 posto.

Korak ka tome napravljen je nakon posjete inspekcije za hranu i zdravlje Europske komisije, a prije nekoliko dana vlastima u našoj zemlji poslali su pozitivano izvješće. 

Za nekoliko tjedana očekuje se tehničko usuglašavanje i zvanična dozvola EU-a za izvoz piletine.

Pretplati se na RSS - Preradarstvo