Većina općina, umjesto deponija, ima smetlišta i stariji vozni park

1,210 ABC portal 09.listopada 2017. 07:45
komunalno
SMETLIŠTA I DEPONIJE

Općinska komunalna poduzeća imaju svoje deponije, a koji u većini slučajeva imaju status “smetlišta” i ne ispunjavaju većinu osnovnih okolišnih kriterija, piše Večernji list BiH. Takva smetlišta uopće nemaju obloženo dno, otplinjavanje i prečišćavanje procjednih voda. Rad deponija je slab zbog nedostatka opreme za zbijanje, prekrivanje slojeva otpada te procedura prihvata otpada, što rezultira odlaganjem svih vrsta otpada. 

Divlja odlagališta

Općinski deponiji nemaju kamionske vage pa se na osnovi zapremine kamiona vrši procjena količine otpada. Uz općinske deponije, postoje i mnoga divlja odlagališta, a to su samo neki od brojnih problema koje je Udruga poslodavaca komunalnog gospodarstva u Federaciji BiH iznijela u svojoj analizi pod nazivom “Pregled sektora odlaganja čvrstog otpada i preporuke za reforme i investicije u sektor”. Ističu kako na prostoru BiH prikupljanje i prijevoz otpada i upravljanje deponijima obavljaju općinska komunalna poduzeća, čija je oprema uglavnom amortizirana, a prema nekim procjenama, od 65 do 85% voznog parka u RS-u i FBiH starije je od 10 godina, dok su u Distriktu Brčko kamioni za odvoz otpada uzeti na leasing. Većina kamiona je rabljena iz uvoza. Odvoz otpada uglavnom se vrši iz kontejnera od 1100 l, do kojih građani donose otpad. Neke općine koriste i kontejnere od 120 do 240 l za odvoz s kućnoga praga, kao i velike kontejnere (5 do 8 kubičnih metara) uglavnom za odvoz neopasnog industrijskog otpada. Učestalost odvoza razlikuje se po općinama, a odvija se jednom do pet puta tjedno. Obuhvat odvozom je 90% u urbanim područjima i prosječno 40% u ruralnim. Iako je proteklih desetak godina uspostavljeno ukupno osam regionalnih deponija - Sarajevo, Mostar, Zenica i Livno u FBiH te Banja Luka, Prijedor, Bijeljina i Zvornik u RS-u, mnoge općine ne mogu osigurati odvoz svog otpada na regionalni deponij, uglavnom zbog velikih troškova prijevoza. S druge strane, spomenuti regionalni deponiji, koji su građeni kreditima, suočavaju se s poteškoćama zbog nedovoljnog prihoda potrebnog za otplatu zajma. Od ukupno 143 općine, 53 trenutačno odlažu otpad na regionalne deponije, od čega 28 u FBiH i 25 u RS-u. 

 

Naknade za kategorije

Ne postoji mehanizam prisile za korištenje regionalnog deponija iako su sporazumi potpisani. Općine su prezentirale planove o uspostavljanju “centara za odlaganje otpada” koji uključuju deponij, sortirnicu i druga postrojenja za tretiranje, bez prethodne kalkulacije troškova po toni. Treba imati na umu kako je BiH zemlja s malim brojem stanovnika, a s više od 140 općina, pa time i malim količinama otpada po pojedinačnim općinama. Vlada Federacije BiH donijela je novi, dopunjeni Zakon o upravljanju otpadom, kojim se prvi put definiraju posebne kategorije otpada.

- Provedbenim propisima utvrdit će se kriteriji, rokovi i načini upravljanja posebnim kategorijama otpada, kao i kriteriji za obračun i plaćanje naknada za posebne kategorije otpada, način i rokovi izvješćivanja, obveznici izvješćivanja i plaćanja naknada te visina naknada, za određene proizvode koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada, kao i drugi način upravljanja za posebne kategorije otpada - stoji u novom zakonu o kojem tek slijedi javna rasprava. Naknade za posebne kategorije otpada trebale bi se uplaćivati u Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH. Prikupljena sredstva Fond bi potom raspodjeljivao prema županijama. Uvode se i “inspektori zaštite okoliša” koji bi trebali nadzirati na koji način se zapravo upravlja otpadom i provodi li se na terenu zakon. 

Tagovi:

Komentari

EUR
EMU(EUR)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,955830
Srednji: 1,955830
Prodajni: 1,955830

Jedinica: 100
Kupovni: 26,042054
Srednji: 26,107322
Prodajni: 26,172590

Jedinica: 1
Kupovni: 1,328345
Srednji: 1,331674
Prodajni: 1,335003

USD
SAD(USD)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,609023
Srednji: 1,613056
Prodajni: 1,617089

Jedinica: 1
Kupovni: 1,792649
Srednji: 1,797142
Prodajni: 1,801635

Jedinica: 1
Kupovni: 2,276211
Srednji: 2,281916
Prodajni: 2,287621